Χρήσιμες οδηγίες

Τι δεν πρέπει να ξεχάσετε

  • Να έχετε διαβατήριο σε ισχύει και για όσο διάστημα απαιτείται (Κάποιες χώρες απαιτούν το διαβατήριο σας να ισχύει τουλάχιστον για 6 μήνες από την είσοδο σας).

  • Να έχετε εμβολιαστεί αν απαιτείται για τις χώρες προορισμούς σας.

  • Να έχετε την απαραίτητη θεώρηση visa αν απαιτείται. (Ιδιαίτερα αν μεταβαίνετε στις ΗΠΑ πρέπει να έχετε συμπληρώσει την ειδική φόρμα APIS επιπλέον της θεώρησης visa).

  • Τους νέους κανόνες ασφαλείας για τις χείρα αποσκευές.

  • Oτι για ταξίδια εκτός Ευρώπης απαιτείται επιβεβαίωση της κράτησης επιστροφής τουλάχιστον 72 ώρες πριν

  • Έγκαιρη προσέλευσης σας για check-in.