Τύποι αεροσκαφών

Αυτός ο κατάλογος των αεροσκαφών που είναι ταξινομημένα αλφαβητικά, αρχίζοντας με το όνομα του κατασκευαστή (ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, σχεδιαστή). Είναι μια λίστα χωρίς αποκλεισμούς και όχι αποκλειστική, πράγμα που σημαίνει ότι όταν το αεροσκάφος είναι γνωστό με πολλά ονόματα, ονομασίες, ή κατασκευαστές, κάθε ένα από αυτά είναι εισηγμένo. Σημειώστε επίσης ότι ο κατάλογος αυτός δεν πρέπει να θεωρείται πλήρης και θα εμπλουτίζεται συνεχώς με περισσότερους τύπους αεροσκαφών.

Ο κατάλογος αυτός δεν περιλαμβάνει γενικά παραλλαγές ή υποτύπους του αεροσκάφους οι ίδιοι (αν και υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των διαφόρων κατασκευαστών και συστημάτων χαρακτηρισμού ως προς το τι συνιστά ένα νέο αεροσκάφος, σε αντίθεση με μια παραλλαγή του υφιστάμενου τύπου).

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_civil_aircraft