Προστασία προσωπικών δεδομένων

  • Ο δικτυακός τόπος www.salina-travel.gr ανήκει και διαχειρίζεται από το γραφείο γενικού τουρισμού SALINA TRAVEL LTD  αδειοθετιμένο από τον ΕΟΤ και την ΙΑΤΑ από το 1990 με έδρα την Αθήνα (Νίκης 30 - Σύνταγμα). Αναλυτικά στοιχειά της εταιρείας στο πεδίο " Η εταιρεία μας " και " Επικοινωνία "

  • Τα στοιχεία που συλλέγονται στην ιστοσελίδα είναι τα απολύτως απαραίτητα για να ολοκληρωθεί μία κράτηση, να συμπληρωθούν τα απαραίτητα σύμφωνα με το νόμο φορολογικά έντυπα και να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας αν αυτό κριθεί αναγκαίο.Τα στοιχεία αυτά παραμένουν στην εταιρεία και με κανένα τρόπο δε διανέμονται, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και δε χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους πέραν των πιο πάνω.

  • Το www.salina-travel.gr και κατά συνέπεια η εταιρεία που το εκπροσωπεί, απαγορεύεται να κοινοποιεί στοιχεία των ταξιδιών των πελατών και διαφυλάσσει με κάθε τρόπο το "ταξιδιωτικό απόρρητο"

  • Σε ότι αφορά τα στοιχεία που δίνονται κατά τη χρήση πιστωτικής κάρτας, το www.salina-travel.gr  ουδεμία πρόσβαση έχει σ' αυτά και δεν έχει δυνατότητα με κανένα τρόπο να αποθηκεύσει αυτά τα στοιχεία τα οποία καταχωρούνται μόνο στην Eurobank η οποία διαχειρίζεται και τις αντίστοιχες πληρωμές.

  • Για κρατήσεις ξενοδοχείων και αυτοκινήτων στις οποίες τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δίνονται μόνο ως εγγύηση και όχι για πληρωμή, το www.salina-travel.gr επίσης δεν έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει κανένα στοιχείο και αυτά μεταφέρονται κατευθείαν μέσω του συστήματος κρατήσεων στον παροχέα (ξενοδοχείο ή εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτου).